Személyi adatfeldolgozási szabályzat

hatályos az alább megnevezett vállalat számára:

eyerim s.r.o. (Kft.)
székhely: Brezová u. 2055/22, Spišská Nová Ves, 052 01, Szlovák Köztársaság
Cégazonosító szám: 47 970 006
Adóazonosító szám: 2024164153
DPH – Hozzáadott Értékadó adóazonosító száma: HU30442339

 

a cég be van jegyezve a Košice-i Járási Bíróság cégjegyzékébe a Sro-szakasz, 36601/V. sz. betétje alatt.

A jelen szabályzat célja, hogy tájékoztatásokat nyújtson Önnek azokról az alapelvekről, amelyek szerint a személyi adatokat dolgozzuk fel, valamint elemezzük a weboldalainkat látogató személyek viselkedési aspektusait, illetve tájékoztatjuk Önt az ezzel kapcsolatos jogairól is.

Az Ön személyes adatainak biztonsága, az Ön magánélete számunkra nagyon fontos, ezért a személyi adatait alapos gondossággal, valamint a hatályos jogszabályok által előírt megfelelő védelem biztosításával kezeljük.

 

A jelen szabályzat hatályba lépési napja: 2018. május 24.

Az eyerim társaság elérhetőségi adatai: Postacím: Brezová u. 2055/22 Spišská, Nová Ves 052 01, Szlovák Köztársaság
Telefon: +420 723 388 655
E-mail: [email protected]
Munkaidő: Hétfő - Péntek 9:00 - 17:00

A személyi adatok az alább megnevezett jogszabály rendelkezései alapján kerülnek feldolgozásra: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban, mint „Rendelet“).

1. Alapfogalmak

Az érintett személy vagy adatok alanya: a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (fogyasztó vagy akár önálló kereső tevékenységet végző személy), akire a személyi adatok vonatkoznak, (a továbbiakban szintén, mint „Ön” vagy „rendelő”);

Személyes adat: Az érintett személlyel kapcsolatba hozható bármiféle adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó közvetlen vagy közvetett következtetés; az azonosítandó rendelő egy olyan természetes személy, akinek kilétét közvetlenül vagy közvetett módon azonosítani lehet elsősorban utalással egy adott azonosító elemre, például az adott természetes személy neve, azonosító száma, helymeghatározási adatai, hálózati azonosítója, illetve egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, ökonómiai, kulturális vagy társadalmi azonosító adata (továbbiakban, mint „adatok“ vagy „információk“).

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy vagy szervezet, aki vagy amely a személyi adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, és az adatok kezeléséért felelősséget visel. Az eyerim cég weboldalainak az üzemeltetésével kapcsolatos személyi adatok feldolgozásáért felelős adatkezelő az eyerim s.r.o. (Kft.), cégazonosító szám: 47 970 006 (továbbiakban, mint „mi“ vagy „eyerim“);.

Adatfeldolgozó: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve szervezet, aki vagy amely a törvényes rendelkezések értelmében vagy az adatkezelő által meghatározott cél érdekében és az ő utasításai szerint - a személyi adatok feldolgozásáról szóló szerződés alapján - az adatok feldolgozását végzi (továbbiakban szintén, mint „kereskedelmi partner“ vagy „üzlettárs“);

Weboldalak: a www.eyerim.hu honlapon hozzáférhető weboldalak

Személyi adatok feldolgozásának a célja: Az adatok feldolgozásának a megindokolása. Ilyesféle indok lehet például szerződés teljesítése, használói számlák igazgatása, javaslatok és panaszok intézése, kereskedelmi közlemények (newsletter-ek) küldése, valamint a rendelők érdeklődései alapján megvalósított hirdetések, reklámok megjelenítései.

Cookies: A rövid szöveg-fájlok (ún. „cookie”-K), amelyeket az adatkezelő a felhasználó weboldal-böngészőjére vagy a mobil böngészőjére helyez el. A cookie-fájlok többsége egyedi identiofikátiort, az ún. cookie-fájl ID számot tartalmazza. Ez egy jel-láncolat, amelyet a weboldal és a szerver a cookie-fájlokat tároló böngészőhöz sorolt hozzá. Így lehetővé teszi, hogy a weboldal és a szerver az egyes böngészőket megkülönböztesse és azonosítsa. A cookie-fájlok a weboldalak hatékonyabb használását szolgálják, és a marketing tevékenységek célkitűzéseinek a függvényében értékelik az oldal látogatottságát is. Ha a mi weboldalunkat látogatja meg, úgy előfeltételezzük, hogy a cookie-k használatával az egyetértését fejezi ki.

2. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

Az eyerim társaság és a szerződéses adatfeldolgozói az adott jogcímre és az adatfeldolgozás céljára vonatkozóan az alábbi személyes adatokat, személyi adat-kategóriákat dolgozzák fel:

 - személyazonosító és elérhetőségi adatok: pl. elő- utónév, postacím, áruszámla kézbesítési címe, székhely postacíme, cégazonosító szám, adóazonosító szám;
 - elektronikus kommunikációs elérhetőségi adatok: pl. telefonszám, e-mail cím;
 - egyéb elektronikus kommunikációs adatok: IP cím, cookies, közösségi hálózatokon belüli azonosítók, a használó készüléke szerinti helymeghatározó adatok, stb.;
 - szerződési viszonnyal kapcsolatos további személyes adatok: bankszámla szám, termékeink felhasználásáról szóló adatok;
 - további személyes adatok: tipikus adatok, amelyeket a rendelő által a rendelési nyomtatvány vagy egyéb dokumentum, illetve a velünk folytatott kommunikáció útján – beleértve a későbbi adatfrissítéseket is – a számunkra nyújt meg.

3. Honnan származnak a személyi adatok eredete?

Azokat az adatokat dolgozzuk fel, amelyeket számunkra nyújt meg pl. a termékeink megrendelésekor, a használói számla regisztrálásakor, a velünk folytatott kommunikálások vagy a newsletter-ek küldését igénylő bejelentkezése során. Az így beszerzett tipikus adatok:

 

 • személyazonosító és elérhetőségi adatok;
 • elektronikus elérhetőségi adatok;
 • a szerződéses viszonnyal kapcsolatos egyéb személyi adatok;

Továbbá az általunk automatikusan szerzett adatok, amelyeket a weboldalaink megtekintésekor nyújt nekünk meg. Az így rögzített tipikus adatok:

egyéb elektronikus adatok:

  - cookies
  - weboldal, amelyről a mi weboldalunkra lépett át;
  - IP cím;
  - oldalunkhoz hozzáférési nap és időpont;
  - keresési kérdések;
  - http és https válaszok kódjai;
  - átvitelezett adatcsoportok;
  - számítógép böngészőjének, operációs rendszerének adatai.

4. A személyi adatokat mi célból dolgozzuk fel?

Az eyerim cég az Ön személyi adatait az alábbi célok érdekében dolgozhatja fel:

Szerződéses viszony teljesítése

 • Rendeltetés: A velünk megkötött szerződés alapján Önnek joga van a megrendelt termékeink megnyújtására. Ennek fejében nekünk jogunk van igényelni az egyeztetett vételár megfizetését. Annak érdekében, hogy kötelezettségünket teljesíteni, illetve az Ön kötelezettség-részét ellenőrizni legyünk képesek, szükségünk van feldolgozni az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, illetve egyéb – a szerződéses viszonyból eredő – személyes adatait is (pl. számlaszám, stb.).
 • Jogalap: A szerződéses viszony teljesítése érdekében a személyi adatainak feldolgozását az Ön velünk egyeztetett viszonya indokolja. A személyi adatok közlése ebben az esetben szerződés alapján van igényelve, mivel az adatok hiányában a vonatkozó szerződés nem hozható létre.
 • Adattárolási időtartam: A személyes adatok tárolási időtartamot a rendelő velünk egyeztetett viszonyának a tartama határozza meg.

Használói számla igazgatása

 • Rendeltetés: A rendelőknek lehetősége van, hogy a mi honlapunkon beregisztrálják magukat, egyéni állításaikat kezeljék. Ennek érdekében azonban részünkről feldolgozni kell az Ön e-mail címét, esetleg közölheti szintén elő- és utónevét, valamint a telefonszámát is. Ezek az adatok az Ön által kiválasztott termékek rendeléseit és a vásárlói kedvezmények nyújtását jelentősen egyszerűbbé teszik.
 • Jogalap: A rendelő számla vezetéséhez szükséges személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik. A személyi adatok nyújtása ebben az esetben önkéntes. Az Ön e-mail címének feldolgozásával való ellenvetése azonban a regisztrálást lehetetlenné tenné. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • Adattárolási időtartam: Személyes adatainak tárolási időtartamát az Ön általi hozzájárulás hatályának a tartam határozza meg. Hozzájárulásának visszavonásaként fogjuk minősíteni, ha 4 éven belül a rendelői számlájára nem fog egyetlen alkalommal sem bejelentkezni.

Használókkal folytatott kommunikációk, elégedettség felmérése, továbbá javaslatok, panaszok és reklamációk intézése

 • Rendeltetés: Az Önök személyes adatait az Önök kérdéseinek megválaszolására, vezetésére, továbbá a javaslataik, panaszaik intézésére használjuk fel. Önökkel kapcsolatba léphetünk szintén az elégedettségi nyomtatvány kitöltése útján is. Ha a velünk tartandó kommunikálások során valamelyik közösségi hálózatot is alkalmazni kívánja, úgy ügyeljen arra is, hogy az így közölt adatainak a feldolgozása az általunk nem befolyásolható adott közösségi hálózat feltételei szerint is irányul.

  Az Ön adatait annak érdekében is felhasználjuk, hogy figyelmeztessük Önt a rendelése állapotára, illetve az egyeztetett vételár megfizetésére is. Amennyiben Ön a rendelési folyamatot nem fejezné be, úgy mi Önnek e-mail vagy SMS üzenetet küldhetünk, amely útján az adott rendelési folyamat befejezését illetően figyelmezetjük Önt, esetleg bizonyos kedvezményt is javasolhatunk. Reméljük, hogy ez egy hasznos szolgáltatás, mivel ennek köszönhetően Ön folytatni képes a megkezdett rendelését, és nem kell újra kikeresnie azokat a termékeket, amelyek felől korábban érdeklődött.

  Az Ön adatait feldolgozzuk továbbá a hiányos teljesítésével és az Ön személyi adatainak a feldolgozásával kapcsolatos jogának gyakorlásakor is.
 • Jogalap: Az Ön adatainak a rendelőkkel megvalósítandó kommunikálások, elégedettség felmérés, javaslatok, panaszok és reklamálások intézése érdekében történő feldolgozását a vásárlóinkkal való kommunikálás lehetőség jogos érdeke indokolja. A személyes adatok nyújtása ebben az esetben törvényes vagy szerződéses követelményként nincs minősítve. Ön tehát ekkor nem köteles személyi adatait a feltüntetett cél érdekében számunkra megnyújtani.
 • Adattárolási időtartam: Személyes adatok tárolási időtartamát a rendelőinkkel kötött szerződés hatályossága és a hatály megszűnését követő 4 év együttes tartama határozza meg.

Kereskedelmi célú közlések és termék kínálataink elküldése

 • Rendeltetés: Rendelőinknek, illetve azoknak az érdeklődő személyeknek, akik a rendszeres termékújdonságok ismertetését tartalmazó e-mail üzeneteink küldéseivel egyetértettek, küldeni fogjuk az árucikkeinket illető újdonságokat. A kereskedelmi közlések fogadását bármikor gyorsan, egyszerűen megszüntetheti a minden egyes közlésben tartalmazott kijelentkezési link útján. A kereskedelmi közlésekre vonatkozó saját preferenciáit pedig a saját rendelő számlán van lehetősége igazítani.

  Ha tehát Ön a mi rendelőnk (például, ha üzletünkben valamiféle árut rendelt), úgy az Ön által számunkra nyújtott e-mail címét jogunk van használni, és erre a címre fogjuk küldeni a rendeléséhez hasonló termékekről szóló kereskedelmi célú közléseinket, ha a közleményeink küldését nem utasítja el. Egyéb esetekben kérni fogjuk az Ön egyetértését a termékeinkről szóló kereskedelmi célú közléseink, akcióinkról és a társaság hirdetőkampányait részletező tájékoztatások küldésével. Ön által számunkra nyújtott információk, valamint a termékeinkkel kapcsolatban általunk egyéb módon beszerzett információk – mint például honlapunk Ön általi használati módjáról, a befejezett rendelésekről szóló adatok, továbbá az Ön részvételérő szóló tájékoztatások, amelyeket az általunk rendezett akciók, nyereményjátékok útján szereztünk be, és így a testreszabott kereskedelmi közléseinket az adott személyek számára vagyunk képesek elküldeni. A kereskedelmi közléseink küldéseivel minden olyan esetben, amelyeket a jogszabályok megkövetelnek, kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.
 • Jogalap: Az Ön adatainak a kereskedelmi közlemények, termékkínálatunk elküldése érdekében történő feldolgozását az Ön hozzájárulása, esetleg a közvetlen marketing megvalósításának a jogos érdeke indokolja. A személyes adatok nyújtása az Ön önkéntes hozzájárulása alapján ebben az esetben önkéntes, azonban az adatai hiányában nem vagyunk képesek Önnek a kereskedelmi tájékoztatásainkat megküldeni. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A személyes adatok nyújtása ebben az esetben törvényes vagy szerződéses követelményként nincs minősítve. Ön tehát ekkor nem köteles személyi adatait a feltüntetett cél érdekében számunkra megnyújtani.
 • Adattárolási időtartam: Személyes adatainak tárolási időtartamát az Ön általi hozzájárulás hatályának a tartama határozza meg. Hozzájárulásának visszavonásaként, illetve a jogos érdek megszűnéseként fogjuk minősíteni, ha 3 éven belül a mi kereskedelmi közléseinket nem fogja nyitni.

Közvetlen marketing és testreszabott tartalom, reklám kialakítása

 • Rendeltetés: A testreszabott tartalom, reklám kialakításának technológiája számunkra lehetővé teszi, hogy – a honlapunk tartalma, árucikkeink felől érdeklődésüket korábban kifejező - weboldalainkat látogató személyek számára az üzlettársaink weboldalain jelenlevő hirdetéseinek is megjelenítsük. Igyekezünk megjeleníteni csupán azokat a hirdetéseinket, amelyek Önt ténylegesen érdeklik, tehát az Ön személyével, érdekkörével kapcsolatban semmiféle reklámhirdetésekkel nem fogjuk Önt terhelni. Az Ön rendelés előzményeinek, érdeklődése és a honlapunkon viselkedési módja alapján a weboldalainkon, illetve a harmadik felek alkalmazásaiban (és a közösségi hálózatokban) megjeleníthetővé válik az Önnek megfelelő egyéni, testreszabott tartalom és termékajánlat is. Ezt elsősorban a cookie-k teszik lehetővé. A cookie-k feldolgozására vonatkozó, Ön által előnyben részesített (preferált) tudnivalókról bővebb tájékoztatást talál a Cookies fejezetben.
 • Jogalap: Az Ön adatainak a közvetlen marketing és a testreszabott tartalom, hirdetés céljára történő feldolgozását az Ön hozzájárulása, esetleg a közvetlen marketing megvalósításának a jogos érdeke indokolja. A személyes adatok nyújtása az Ön hozzájárulása alapján ebben az esetben önkéntes, azonban az adatai hiányában nem vagyunk képesek Önnek a testreszabott tartalmat, hirdetéseket megküldeni. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A személyes adatok nyújtása ebben az esetben törvényes vagy szerződéses követelményként nincs minősítve. Ön tehát ekkor nem köteles személyi adatait a feltüntetett cél érdekében számunkra megnyújtani. Némely adatát azonban a feltüntetett cél érdekében automatikusan rögzítjük, ha a mi honlapunkon tartózkodik.
 • Adattárolási időtartam: Személyes adatainak tárolási időtartamát az Ön általi hozzájárulás hatályának a tartama határozza meg. A cookie-k tárolási tartama az egyes cookie-k típusok függvényében eltérő lehet. Néhány cookie-t a (ún. ideiglenes vagy session cookies) munkamenet ideje korlátozza. Ezek az ideiglenes sütik csak az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra és elengedhetetlenek a weboldallal kapcsolatos egyes funkciók vagy alkalmazások megfelelő működéséhez, és a böngésző kikapcsolásakor automatikusan eltávolításra kerülnek. Másféle sütik pedig állandó jellegűek (ún. persistent cookies). Ezek a sütik a meghatározott határidőn belül vagy a használó általi kézi törlés napjáig az eszközén maradnak, miután Ön elhagyta a weboldalt és eszközét kikapcsolta. A böngésző újra indításakor vagy az internet-oladak újra látogatása alkalmával ezek a cookie-adatok nem alkalmasak a látogatók számítógépének azonosítására. A coookie-k tárolási tartamáról részletes tájékoztatások találhatók a Cookies fejezetben.

Szolgáltatásaink minőségének javítása, weboldalunk látogatottságának és az Ön a weboldalon viselkedésének elemzése

 • Rendeltetés: Az eyerim társaság minden esetben arra törekszik, hogy szolgáltatásainak minőségét, tehát az Önnek nyújtandó élményeket is tökéletesítse. Termékeink, szolgáltatásaink fejlesztése, illetve a már meglevő eljárásaink folyamatos javításaival és a használók - a telefonos beszédek, kérdőívek, weboldal- elemzések, bizonyos termékek, szolgáltatások, szöveges tájékoztatások, stb. iránt kifejezett érdeklődések útján beszerzett - szükségleteinek, kívánatainak a felmérése segítségével történik.

  A társaságunk weboldalaink látogatásával kapcsoltban feldolgozzuk továbbá a látogatottságról, szövegek elolvasásról, látogatott oldalak számáról szóló adatokat, valamint azt arról az eszközről szóló adatokat is, amelyről Ön a mi honlapunkra tért át, illetve regisztráljuk szintén a weboldalakon töltött idő adatait is. Ezek az adatok ugyanis segítnek számunkra azonosítani a honlapunk nehezen hozzáférhető vagy kevésbé érthető oldalait. Ezeket az adatokat annak érdekében gyűjtjük be, hogy lehetőségünk legyen minél jobb minőségű, a használó számára kényelmes tartalmat ajánlani, és az Önt személyesen érdeklő szolgáltatásainkat is tökéletesíteni legyünk épesek. Ezen adatok alapján a weboldalaink minőségét folyamatosan javítani tudjuk.

  Az analitikai szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi partnereinkkel folytatott együttműködésünk útján begyűjtjük weboldalainkon történő egyes látogatások bizonyos adatait, amelyek számunkra lehetővé teszik, hogy hunlapunkat mi módon használja, és ezekről az adatokról statisztikai összefoglalásokat készítünk. Az így szerzett adatok közé sorolható az IP-cím, készülék földrajzi helymeghatározása, böngésző eszköz típusa, böngésző nyelve, Ön igényelésnek a napja és időpontja, látogatásának időtartama, megjelenített oldalak és az Ön által kattintott elemek (például linkek). A tárgyi adatok begyűjtéséhez, elemzéséhez a mi weboldalunkon vagy az e-mail üzeneteinkben a cookie-ket, pixel-tagokat, web-beaconokat, clear-GIF fájlokat és egyéb hasonló eszközöket használhatunk fel. Ezek az adatok számunkra lehetővé teszik a weblapok jobb, relevánsabb tartalmát elkészíteni, reklámhirdetések hatékonyságát figyelni, esetleges problémákat felderíteni és elhárítani, illetve honlapunk egész környezetét javítani. Lehetőséget kapunk szintén megbízni egy harmadik szolgáltató felet is, hogy nevünkben web-reklámokat biztosítson. A weboldalaink látogatásáról szóló adatok gyűjtéséhez ezek a szolgáltatásnyújtók használhatják a pixel-tagokat vagy hasonló technológiát, és a kapott információkat a célhirdetésekhez is használhatják.

  Amennyiben nem kívánja, hogy az adott technológia segítségével az Ön adati gyűjtve legyenek, úgy egy egyszerű intézkedést kell tennie: a böngésző eszközök túlnyomó többsége ajánlani képes az ilyesféle technológia-alkalmazások automatikus elutasítását, illetve kiválasztatni Önnek, hogy ezt Ön elfogadja-e vagy elutasítja-e. Az Ön által előnyben részesített tudnivalókkal kapcsolatos coookie-k feldolgozásáról részletes tájékoztatások találhatók a Cookies fejezetben.
 • Jogalap: Az Ön adatainak a szolgálatnyújtás minőségének javítása, honlapunk látogatottsági elemzése érdekében történő feldolgozását az Ön hozzájárulása, esetleg a közvetlen marketing megvalósításának a jogos érdeke indokolja. A személyes adatok nyújtása az Ön hozzájárulása alapján ebben az esetben önkéntes, azonban az adatai hiányában nem vagyunk képesek honlapunk látogatottságát, illetve az Ön itteni viselkedést elemezni. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A személyes adatok nyújtása ebben az esetben törvényes vagy szerződéses követelményként nincs minősítve. Ön tehát ekkor nem köteles személyi adatait a feltüntetett cél érdekében számunkra megnyújtani. Némely adatát azonban a feltüntetett cél érdekében automatikusan rögzítjük, ha a mi honlapunkon tartózkodik.
 • Adattárolási időtartam: Személyes adatainak tárolási időtartamát az Ön általi hozzájárulás hatályának a tartama határozza meg. A cookie-fájlok tárolási tartama az egyes cookie-k típusok függvényében eltérő lehet. Néhány cookie-t a (ún. ideiglenes vagy session cookies) munkamenet ideje korlátozza. Ezek az ideiglenes sütik csak az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra és elengedhetetlenek a weboldallal kapcsolatos egyes funkciók vagy alkalmazások megfelelő működéséhez, és a böngészője kikapcsolásakor automatikusan eltávolításra kerülnek. Másféle sütik pedig állandó jellegűek (ún. persistent cookies). Ezek a sütik a meghatározott határidőn belül vagy a használó általi kézi törlés napjáig az eszközén maradnak, miután Ön elhagyta a weboldalt és eszközét kikapcsolta. A böngésző újra indításakor vagy az internet-oldalak újra látogatása alkalmával ezek a cookie-adatok nem alkalmasak a látogatók számítógépének azonosítására. A coookie-k tárolási tartamáról részletes tájékoztatások a Cookies fejezetben találhatók.

Vásárlók nyereményjátéka és a nyeremények kézbesítési módja

 • Rendeltetés: Bizonyos időszakokban időnként vásárló nyereményjátékot is rendezünk, és a tárgyi nyereményjáték paraméterei függvényében feldolgozzuk szintén az Ön személyes adatait is. Tipikus adatként kezeljük az Ön e-mail címét, elő- és utónevét.
 • Jogalap: Az Ön adatainak a vásárló nyereményjáték és a nyeremények kézbesítés érdekében történő feldolgozását az Ön hozzájárulása indokolja. A személyes adatok nyújtása az Ön hozzájárulása alapján ebben az esetben önkéntes, azonban az adatai nélkül a nyereményjátékban az Ön részvétele kizárva lenne. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • Adattárolási időtartam: Az adatok tárolási időtartamát a vásárlók nyeremény játékának a tartama határozza meg.

Jogaink, vagyonunk, illetve egyéb személyek jogainak, vagyonának vagy biztonságának a megóvása

 • Rendeltetés: A weboldalaink használata, az Ön által foganatosított rendelések útján kapott adatokat felhasználhatjuk a csalások, a kereskedelmi feltételeinkkel való visszaélés, jogellenes használat megelőzésére vagy felderítésére, valamint az adott feltételek megszegésének a felderítésére, megelőzésére is, továbbá a büntető eljárást folytatató szervek, bírósági döntések, illetve a közigazgatási szervek intézkedései vagy a hatályos jogszabályok által kiszabott feltételek teljesítése érdekében is.
 • Jogalap: Az Ön adatainak a mi jogaink védelmének, vagyonunk és jogaink biztonságának, egyéb személyek vagyonának és biztonságának érdekében történő feldolgozását a mi törvényes kötelességeink teljesítésének jogos érdeke, jogaink, vagyonunk vagy biztonságunk megőrzése, illetve egyéb személyek jogainak, vagyonának, biztonságának a szavatolása indokolja. A személyes adatok nyújtása ebben az esetben törvényes vagy szerződéses követelményként nincs minősítve. Ön tehát ekkor nem köteles személyi adatait a feltüntetett cél érdekében számunkra megnyújtani. Némely adatát azonban a feltüntetett cél érdekében automatikusan rögzítjük akkor, amikor a mi honlapunkon tartózkodik
 • Adattárolási időtartam: Az adatok tárolási időtartama a velünk létesített szerződéses viszony befejezését követő 4 év, esetleg az adatok beszerzése utáni 4 esztendő.

Számviteli és adóügyi célok

 • Rendeltetés: Az Ön személye adatait szintén feldogozni vagyunk kötelesek azért is, mivel ezt számunkra a hatályos számviteli, adóügyi jogszabályok elrendelik.
 • Jogalap: Az Ön személyes adatainak a számviteli, adóügyi eljárások érdekében történő feldolgozását a mi törvényes kötelességeink teljesítése indokolja. Ezeket az Önről szóló adatokat kötelezően kell feldolgoznunk.
 • Adattárolási időtartam: Az Ön személyes adatainak a számviteli, adóügyi eljárások érdekében a vonatkozó jogszabályok által meghatározott időtartamon át dolgozzuk fel (pl. a számviteli adatokat 10 éven át kezeljük).

5. A személyi adatok kik számára férhetők hozzá?

Az Ön személyese adatait elsősorban az illetékes alkalmazottaink számára válnak hozzáférhetővé, hogy képesek legyenek termékeinket, szolgáltatásainkat az Ön igényeinek megfelelően biztosítani.

Alkalmazottainkon túl az Ön személyi adatait továbbítani vagyunk kötelesek egyes - az eyerim társaság működését segítő – kereskedelmi partnereinknek is, és így elősegítjük, hogy általunk Önnek nyújtandó, testreszabott szolgáltatásaink, hirdetéseink tartalma, termékeink jobb minőségűek, pontosabbak, tehát az Ön számára minél megfelelőbbek legyenek. Együttműködünk kizárólag csak olyan szervezetekkel, amelyek képesek a személyi adatok biztonsága érdekében olyan technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket tenni, amelyek meggátolják, hogy az Ön személyes adataihoz illetéktelenül vagy véletlenszerűen bárki hozzáférkőzni, illetve ezekkel visszaélni képes legyen. Valamennyi partnerünknek kizárólag csak a személyi adatfeldolgozásról szóló szerződés alapján van joga az Ön személyes adatait kezelni, illetve e szerződés alapján kötelezik magukat a titoktartási kötelesség betartására is. A számukra nyújtott adatokat tilos a rendeltetésüktől eltérő célokra felhasználni.

Az Ön személyi adataihoz hozzáférést az alábbi partnereink (adatfogadók) számára tehetjük lehetővé:

Termékszállításokat biztosító üzlettársaink

 • Annak érdekében, hogy termékeinket, szolgáltatásainak Önnek kézbesíteni legyünk képesek az áruszállítók által nyújtott szolgáltatásokat használjuk fel.

Weboldalunk látogatottságának és az Ön a weboldalon viselkedésének elemzése érdekében az üzlettársaink számára nyújtott adatok

 • Igyekezünk biztosítani, hogy a honlapunk látogatásai az Ön számára minél kellemesebbek legyenek. Ennek érdekében együttműködünk kizárólag olyan üzlettársainkkal, akik képesek az Ön által a társaságunk weboldalain tett látogatásait, viselkedését felmérni, elemezni. E partnereinknek köszönhetően tájékoztatásokat kapunk arról, hogy honlapunk melyik tartalma vált érthetetlenné, esetleg, hogy Ön hol keresi a kívánt tájékoztatást és ezt Ön megtalálta-e, továbbá, hogy a weboldalainkon Ön melyik ajánlatainkra kattintott rá, stb. E tájékoztatások alapján aztán a honlapunk tartalmát folyamatosan javítani vagyunk képesek.

Üzlettársaink, akik számunkra szolgáltatásokat nyújtanak, biztosítják az adott szolgáltatás technikai hátterét, továbbá olyan technológia-üzemeltetők, akiket a szolgáltatásaink érdekében alkalmazunk

 • Annak érdekében, hogy az eyerim társaság hiánytalanul működni és Önnek a szolgáltatásait rendben megnyújtani legyen képes, számos olyan üzlettársával együttműködnie kell, akik a kívánt szolgáltatásaikat nyújtják, biztosítják bizonyos szolgáltatások technikai hátterét, vagy olyan technológiákat is üzemeltetnek, amelyeket a mi szolgáltatásaink érdekében kihasználni vagyunk képesek. Tipikus együttműködő partnereink a az alábbiak:
  • információs, kommunikációs és hosting szolgáltatók a cloud-tárhelyekkel közösen,
  • szolgáltatásaink és weboldalaink biztosításához, integritásához igénybe vett szolgáltatásnyújtók,
  • analitikai szolgáltatások nyújtói,
  • számviteli, adóügyi tanácsadási szolgáltatás nyújtók,
  • ügyfél támogatási asszisztens szolgáltatások nyújtói,
  • fizetőkapus szolgáltatók (hitelkártyák nyújtói),
  • közösségi hálózatok üzemeltetői,
  • jogügyi szolgáltatások nyújtói, ügyvédek,
  • sajtó és postai szolgálatok, valamint futárszolgálatok nyújtói,
  • a hűségprogram keretében, továbbá a konferenciák, szemináriumok és egyéb rendezvények szervezésében, lebonyolításában velünk együttműködő partnereink.

A közvetlen marketing-szolgálatot nyújtó partnereink, technikai kivitelezések üzemeltetői, üzlettársaink, akiknek köszönhetően az Ön számára nyújtani képesek vagyunk a testre szabott tartalmat, reklámot is

 • A nálunk kapható árucikkek bemutatása, propagálása érdekében marketing ügynökségeket alkalmazunk, és nekik – a termékeinkre pontosabban irányuló hirdetéseik céljára – közöljük az ehhez szükséges néhány adatot is.
 • A honlapunk, weboldalaink látogatásakor szerzendő legjobb élmények szerzéséhez Önnek releváns tájékoztatásokat nyújtani, szolgáltatásainkat kézbesíteni és elküldeni fogunk Önnek a vásárlókosarában levő rendelésére figyelmeztető értesítést. Valamennyi említett szolgáltatásunkat az Ön korábban teljesített vásárlásaira – egyúttal az Ön által a honlapunkon kattintott tételekre és az Ön által számunkra nyújtott információkra – alapítottuk.
 • Annak szavatolása érdekében, hogy a mi hirdetéseink a megfelelő vásárló közösségnek legyen megjelenítve, szükségünk van megosztani az Ön személyi adatait - e-mail címmel közösen - a technikai kivitelezések üzemeltetőivel, és ennek köszönhetően lehetőségünk van kiábrázolni a testreszabott hirdetések, reklámok tartalmát.

Közigazgatási szervek

 • A személyi adatokat hozzáférhetővé tesszük jogigény érvényesítése esetén, ha ezt a hatályos jogszabály megköveteli, illetve ha ezt a megelőzési intézkedés, bűncselekmények, csalások felderítése indokolja, esetleg, ha ezt egyébként számunka a törvény elrendeli.
 • A tárgyi szervek lehetnek a büntetőeljárást lefolytató szervek (rendőrség, államügyészség és bíróságok) vagy pénzhivatalok is.
 • A személyes adatok továbbítása az említett adatfogadó szerveknek nem rendszeresen történik, hanem esetenként, elsősorban akkor, ha ezt a törvény megköveteli.

6. A személyi adatokat az Európai Közösségen túli országba is továbbíthatjuk?

Rendelőink személyes adatait a további feldolgozásukhoz továbbíthatjuk szintén egy harmadik országba is (Európai Gazdasági Térségen, tehát az Európai Közösség keretén túli országba – Izland, Liechtenstein és Norvégia) vagy nemzetközi szervezetnek, de ezt az adatközlést csak azzal a feltétellel tesszük, hogy az adott harmadik ország, nemzetközi szervezet megfelelő személyi adatvédelmi szintet képes garantálni, illetve ha az adatok fogadója olyan garanciákat nyújtott, amelyek az adatok biztonságát megfelelően biztosítják, és a célországban rendelkezésre állnak az érintett személyek megfelelő jogigényi, valamint az adatok alanyainak a hatékony jogvédelme is.

Az Európai Bizottság egyelőre nem ismerte el az alább felsorolt országok megfelelő adatvédelmi rendszerét: Andorra, Argentína, Kanada (kereskedelmi szervezetek), Feröer-szigetek, Guernsey, Izrael, Man-sziget, Jersey, Új Zéland, Svájc, Uruguay és USA (korlátoltan a Privacy Shield keretére).

7. A személyi adatokat mi módon dolgozzuk fel?

A személyi adatokat kézileg vagy automatikusan dolgozzuk fel. Valamennyi vonatkozó tevékenységről – a hatályos jogszabályok értelmében- pontos nyilvántartást vezetünk

8. A személyi adatfeldolgozás illetőn az érintett személynek milyen jogai vannak?

Az Ön jogainak érvényesítése érdekében a jelen szabályzat bevezetőjében feltüntetett elérhetőségi adataink útján fordulhat hozzánk. A kérelmező személyi kilétének azonosítása érdekében fenntartjuk jogunkat, hogy a tárgyi jogait érvényre juttató személyt megfelelő módon hitelesítsük. Ha a kérelmek megismétlődnének, és ezek láthatóan indokolatlannak, okszerűtlennek lennének minősítve, úgy az Ön terhére megfelelő mértékben illetéket róhatunk ki, illetve az ilyesféle kérelmét el is utasíthatjuk.

Adathozzáférési jog

 

 • Önnek joga van tudni, hogy önről miféle adatokat, mi célból és milyen időtartamra dolgozzuk fel, ezeket hol szerezzük be, kinek továbbítjuk, ki az adatok további feldolgozója, és ha az adatokat mi ténylegesen feldolgozzuk, úgy Önnek joga van az adott személyi adataihoz hozzáférni is. A hozzáférési jog keretében önnek joga van tőlünk kérelmezni a feldolgozandó személyi adatainak a másolatait, miközben az első másolatot költségmentesen, míg a továbbiakat az adminisztratív költségek fedezésére a megfelelő összegű illeték megfizetésével kézbesítjük Önnek.

Helytelen, hiányos személyi adatok helyesbítési joga

 

 • Ha azt észleli, hogy az általunk feldolgozandó személyi adatai helytelenek, hiányosak, úgy Önnek joga van igényelni, hogy a tárgyi személyi adatait helyesbítsük. Szintén joga van a hiányos adat pótlását is igényelni. Az adatok helyesbítését, pótlását a technikai lehetőségeink keretében mindig igyekezni fogunk haladéktalanul teljesíteni.

Adattörlési jog

 

 • Ha az Ön személyes adataira az eredetileg meghatározott begyűjtési, feldolgozási célokra már nincs szükségünk, illetve ha Ön úgy véli, hogy az általunk végzett személyi adatfeldolgozás módja már nem felel meg az általánosan hatályos előírások vonatkozó rendelkezéseinek, úgy Önnek jogában áll igényelni adatainak a törlését.

Adatfeldolgozás korlátozásának a joga

 

 • Némely esetben a teljes adattörlésen túl Önnek joga van szintén érvényesíteni a személyi adatfeldolgozás ideiglenes korlátozását is.

Adattovábbítási jog

 

 • Önnek joga van, hogy az Ön által a számunkra nyújtott, és a szerződésteljesítés alapján az általunk feldolgozott valamennyi személyi adatát visszakapja. Az Ön személyi adatait mi visszaszolgáljuk a strukturált szerkesztésben, a hagyományosan alkalmazott és géppel írott olvasható formátumban. Annak érdekében, hogy az adatokat az Ön kérelmére minél könnyebben legyünk képesek továbbítani, csupán olyan adatokról is lehet szó, amelyeket mi automatizált úton a mi elektronikai adatbázisunkból dolgoztunk fel.

Adatfeldolgozás elleni tiltakozás

 

 • A mi jogos érdekeink alapján történő személyi adatainak a feldolgozása ellen Ön tiltakozási joggal élhet (lásd A személyes adatait mi okból és milyen jogalapon dolgozzuk fel? fejezetet). Ilyen esetben kötelesek vagyunk az adatainak az adott célú további feldolgozását megszüntetni, hacsak számunkra nem adódnak olyan komolyan jogos érdekek, amelyek az adatok további feldolgozását indokolnák.

Panasztevési jog

 

 • Önnek joga van, hogy panasszal forduljon az illetékes felügyelő hatósághoz: Szlovák Köztársaság Személyi Adatvédelmi Hatósága, postacíme Hraničná u. 12, 820 07 Bratisklava 27, Szlovák Köztársaság, [email protected], web: www.dataprotection.gov.sk.

9. Mi módon kerülnek feldolgozásra a cookie-fájlok?

A cookie egy olyan információcsomag, amelyet számos internetes alapszolgálat nyújtásakor túlnyomóan a weboldalak, szerverek használnak fel. Ha Ön online bevásárlást végez, úgy a cookie-k például azt szolgálják, hogy az e-shop emlékezik azokra a tételekre, amelyeket Ön a vásárlókosarába már korábban behelyezett. A cookie-fájlok (sütik) szintén lehetővé teszik, hogy az adott weboldalak tárolják az Ön preferenciáit (pl. az Ön nyelv verzióját vagy bejelentkezését) is, és ezeket az adatokat az Ön következő látogatásakor felhasználják. A cookie-fájlok segítségével gyűjteni lehet szintén a használó aktivitásáról szóló statisztikai adatokat, pl. az egyedi látogatók havonta történő honlap látogatásának a száma, amelyek az üzemeltető számára nagyon értékesek lehetnek, mivel lehetővé teszik a szolgáltatások minél jobb minőségét, használói kényelmét nyújtani. https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lou_Montulli&action=edit&redlink=1

Hatályosságuk függvényében a cookie-fájlok az alábbi csoportokba oszthatók:

 

 • ideiglenes cookie-k (ún. session cookies), a munkamenet cookie egy ideiglenes fájl, amely a felhasználói munkamenet végén lejár, amikor Ön a böngészőjét bezárja, vagy amikor a felhasználó kijelentkezik a honlapról.
 • állandó cookie-k (ún. persistent cookies) az Ön böngészőjében tárolásra kerülnek, és addig tárolódnak, amíg le nem jár vagy a felhasználó által kézileg nem törlődik (a cookie-fájlok a böngészőjében levő tárolási ideje a böngészői cookie-fájlok Ön általi állításainak a függvényében tart).

A cookie-fájlok csoportosításai a funkcionalitásuk alapján:

 • essential cookie-k, amelyek a weboldalak funkcionalitásához nélkülözhetetlenek;
 • preferenciális cookie fájlok - a preferenciális sütik használatával a weboldalunk olyan információkat tud megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, látszatát (pl. preferált nyelv vagy régió, ahol Ön tartózkodik); ezek a cookie-fájlok a weboldalaink működtetéséhez nem szükségesek, de a funkcionalitásukat, az alkalmazásaik praktikusságát javítani képesek,
 • analitikai cookie-k segítenek számunkra az Ön a mi weboldalainkon szerzett felhasználói élményét elemezni (tzv. User Experience), és e felmérésnek köszönhetően képesek vagyunk jobban értelmezni, hogy weboldalainkat miként használja fel.
 • remarketing cookie-k, amelyek segítségével a hirdetések, reklámok tartalmát pontosan tudjuk testre szabni, megfelelő címzetteknek küldeni,
 • konverz cookie-k támogatják az egyes értékesítési csatornák teljesítőképességeinek elemzéseit,
 • nyomonkövetési cookie-k a konverz cookie-fájlokkal közösen kombinálva segítik az értékesítési csatornák teljesítményeinek a felméréseit.

Felhasználjuk szintén a harmadik felek által közölt cookie-fájlokat is, amelyek segítségével több internet-oldalt figyelhetünk, és így lehetőségünk lesz a harmadik fél weboldalain és egyéb értékesítési csatornákon Önnek a testreszabott hirdetés, reklám tartalmakat közölni.

Miután a rendelő - a mi hirdető partnereink a weboldalán a reklámra, illetve az általunk itt elhelyezett linkre utalásra kattintással – a mi weboldalunkra került, úgy mi a konverz-cookie-k segítségével a weboldalunkon megszámoljuk az elküldött rendelések számát. Ily módon elemezzük a egyes áruértékesítő csatornáink hatékonyságát, amely alapján aztán a hirdető partnereinkkel pénzügyi kiegyenlítési elszámolást hajtunk végre. A konverz-cookie-k útján az Ön személye nem azonosítható, tehát ekkor az Ön személyes adataira nincs szükség. A mi hirdető partnerünk ugyanis csupán a használók – akik a reklámhirdetésre rákattintottak vagy nálunk árut rendeltek - összesített létszámáról kap tájékoztatást.

10. Az interneten hol lehet a személyi adatok, magánadatok feldolgozásáról többet megtudni?

Böngésző és cookie-k állításai

 

Önnek lehetősége, hogy böngészőjének állításait módosítsa úgy, hogy az Ön kifejezett jóváhagyása hiányában a cookie-ket eltávolítsa vagy meggátolja a számítógépében, egyéb eszközében való eltárolásait. A cookie-k állításairól szóló információkat a böngésző súgójának a megfelelő szakaszában találja meg. A leggyakrabban alkalmazott böngészőkben a sütik működéséről részletesebb tájékoztatásokat az alábbi linkeken kaphat:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Meglátogathatja szintén a (cseh nyelvű) http://www.youronlinechoices.com/cz/, az (angol nyelvű) www.allaboutcookies.org vagy (szintén angol nyelvű) www.aboutads.info/choices oldalt is, ahol tájékoztatásokat kaphat bizonyos – velünk együttműködő harmadik felek által hirdetett - célreklámok elutasításához is. Annak érdekében, hogy Ön a hirdetéseket elutasítani legyen képes szükséges meglátogatni az egyes böngészők webhelyeit és eszközeit, amelyekre vonatkozóan Ön a hozzájárulását kívánja megszüntetni. Tekintettel arra, hogy a hozzájárulás visszavonása a cookie-k függvényében történhet, úgy az Ön igénye alapján előállhat, hogy a korábban törölt cookie-k esetében az adott oldalakat ismét meglátogatni, a preferenciákat újra állítani kell.

 

A cookie-kről bővebben a Wikipedián itt: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (cseh nyelven).

11. A gyermekeiről szóló adatokat is feldolgozzuk?

A mi weboldalainkra csak a 16 éven felüli személyek léphetnek be. Az ennél fiatalabb személyek adatait szándékosan nem gyűjtjük be. Ha mégis azt észleljük, hogy bizonyos figyelmetlenségünk miatt a 16 éven aluli gyerekekről személyes adatokat kaptunk, úgy olyan lépéseket teszünk, hogy ezek az adatok mielőbb törölve legyenek, kivétellel az olyan esetekkel, amelyekre vonatkozóan a tárgyi személyes adatok további tárolását a vonatkozó törvény számunkra elrendeli.

12. Összefoglalás

Az Ön személyes adatainak a feldolgozási módjaira vonatkozó jogszabályok, kereskedelmi stratégia is megváltozhatnak. Ha ezeket a szabályokat frissíteni kívánjuk, úgy a vonatkozó módosításokat a weboldalunkon tesszük közzé, és a tárgyi változásokról Önt tájékoztatni fogjuk. Az olyasféle esetben, amikor a szabályok alapvetően megváltoznának, illetve ha ezt a törvény elrendeli, úgy Önt erre már korábban figyelmeztetni fogjuk. Kérjük, hogy a jelen szabályzatot figyelmesen olvassa el, és a velünk folytatott további kommunikációk, weboldalaink látogatása során a jelen szabályok betartását rendszeresen ellenőrizze.